Drempels wegwerken

De meeste ouders die hun kind naar de Chiro sturen, weten ongeveer wel wat ze kunnen verwachten: wekelijkse bijeenkomst, een uniform, bivak, weekend, … Maar kinderen van nieuwkomers, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, anderstaligen of allochtonen weten dat niet. Sommige tradities zijn voor hen echte drempels die hen tegenhouden om hun kind naar de Chiro te sturen.

Lees deze tips van ‘ervaringsdeskundige’ ouders.